Πρόγραμμα Kiare Race 2023

Δείτε παρακάτω το επίσημο Πρόγραμμα του Kiare Race 2023.