Το πρόγραμμα για το Kiare Race 2022

Δείτε παρακάτω το επίσημο Πρόγραμμα του Kiare Race 2022